Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi luôn cẩn trọng trong việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản dưới đây để hiểu rõ về chính sách bảo mật của chúng tôi

Thông tin cá nhân là gì?

Thông tin cá nhân trong chính sách bảo mật này có nghĩa là những thông tin cụ thể có thể xác định được một cá nhân nào đó. Cụ thể, ngoài tên, địa chỉ, số điện thoại, trong trường hợp có thể xác định cá nhân đó bằng số, ký hiệu, hình ảnh thì những thông tin đó cũng sẽ được lưu trữ trong hồ sơ thông tin cá nhân.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng biết về mục đích sử dụng thông tin cá nhân, nếu khách hàng đồng ý, chúng tôi sẽ tiến hành thu thập những thông tin cần thiết. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong trường hợp được cho phép, tuyệt đối không sử dụng vào những mục đích khác

Sử dụng thông tin cá nhân

Những thông tin nhận từ khách hàng đều là những thông tin quan trọng cần bảo mật, chúng tôi chỉ sử dụng trong trường hợp đã nhận được sự đồng ý từ khách hàng, tuyệt đối không sử dụng vào những mục đích khách. Tuy nhiên trong trường hợp được yêu cầu theo mệnh lệnh của chính phủ hoặc những cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ cho tính mạng, thân thể, tài sản con người, chúng tôi buộc phải cung cấp. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ kết quả sau khi xử lý thống kê thông tin khách hàng, và kết quả sẽ không bao gồm những thông tin có thể xác định từng cá nhân

Cung cấp thông tin cho bên thứ ba

Chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ thông tin khách hàng cho bên thứ ba nếu không nhận được sự cho phép từ phía khách hàng. Tuy nhiên trong trường hợp được yêu cầu theo mệnh lệnh của chính phủ hoặc những cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ cho tính mạng, thân thể, tài sản con người, chúng tôi buộc phải cung cấp.

Cơ chế quản lý thông tin cá nhân

Chúng tôi có hệ thống quản lý thông tin cá nhân vô cùng chặt chẽ cùng với sự nỗ lực làm việc cẩn trọng nhất có thể để tránh việc thông tin bị rò rỉ ra bên ngoài.